Radcy prawni

Radca prawny Joanna Sadłowska

Współzałożycielka Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na kierunku Prawo Kanoniczne Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny od 2007 r. (nr wpisu OL- 1229). Stały ekspert ogólnopolskiej telewizji publicznej TVP INFO w programie „Tu kobiety”, poświęconym przedsiębiorczości kobiet. Specjalizacje: obsługa prawna przedsiębiorców (bieżąca obsługa istniejących podmiotów, tworzenie spółek prawa handlowego, przekształcenia spółek), prawo zobowiązań, ochrona dóbr osobistych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, udział w procesach inwestycyjnych, negocjacje, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej.

Radca prawny Małgorzata Wiśniewska

Współzałożycielka Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny od 2007 r. (nr wpisu OL- 1233). Specjalizacje: odszkodowania z różnych tytułów (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wypadki komunikacyjne, zakażenia szpitalne, błędy w sztuce lekarskiej), sprawy rodzinne i opiekuńcze: rozwody, alimenty, podziały majątku, ustalanie kontaktów z dziećmi, kontaktów dziadków z wnukami, sprawy z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego.

Radca prawny Aleksandra Kubrowska

Zatrudniona w Kancelarii od stycznia 2010 roku. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie nr wpisu- OL- 1470). Zdała państwowy egzamin zawodowy uzyskując najlepszy wynik spośród zdających w Olsztynie i wyróżnienie Dziekana. Specjalizacje: prawo zobowiązań, prawo spółek handlowych, postępowanie rejestrowe, prawo własności przemysłowej, ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, dochodzenie roszczeń z tytułu pozostawania w związkach konkubenckich.

Radca prawny Olsztyn