Rozwody

Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, ustalanie i egzekwowanie kontaktów rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami, ustanawianie rozdzielności majątkowej małżonków). Specjalizujemy się w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. Przeprowadzamy negocjacje pomiędzy małżonkami w zakresie sposobu rozwiązania małżeństwa, a także sposobu podziału majątku wspólnego małżonków.

Opłaty za prowadzenie spraw ustalane są indywidualnie z klientem, w zależności od koniecznego nakładu pracy.

Rozwody Olsztyn